top of page

ONS DOEL?

 Gloeilamp.png

Uit elke leerling het uiterste halen, rekening houdend met ieders mogelijkheden.

SCHOOLVISIE

Middenschool Brugge Centrum streeft kwaliteitsvol onderwijs en een pluralistische opvoeding na, steunend op de pijlers structuur, welbevinden en excelleren. Een voortdurende professionalisering van het team, het stimuleren van betrokkenheid van leerlingen, het samenwerken met ouders en externen biedt een breed draagvlak voor het streven naar kwaliteitsvol onderwijs binnen het pedagogische project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Jongeren hebben niet alleen nood aan degelijk onderricht, maar ook aan ondersteuning bij het leren en het organiseren van hun studie. Doordat we dicht bij de leerlingen staan, kunnen we leer- en andere problemen snel signaleren en extra begeleiding aanbieden. Hoogbegaafden die nood hebben aan meer uitdaging, kunnen dan weer beroep doen op verrijkingsopdrachten.

In onze pedagogische aanpak maken wij ruimte voor gevarieerde en interactieve werkvormen, begeleid zelfstandig leren, hoekenwerk... De unieke en comfortabele vaklokalen, uitgerust met interactieve Smartboards en touch screen, stimuleren de betrokkenheid en het kwaliteitsvolle onderwijs. 

Een positieve schoolsfeer beïnvloedt het welbevinden. Dit stimuleert de betrokkenheid en bijgevolg de leermotivatie. Ons dynamisch en gedreven schoolteam respecteert de jongeren, begeleidt hen en organiseert voor hen, zowel binnen de lesopdracht als naschools, heel wat vormende en ontspannende activiteiten. Wij werken aan een veilige leeromgeving, waar regels en afspraken duidelijk geformuleerd en eenduidig nagestreefd worden, met ruimte voor overleg en wederzijds respect.

Bij de leerlingbegeleiding komen naast studieorganisatie zelfreflectie, omgaan met tegenslagen, weerbaarheid, conflicthantering... aan bod. Door het leerlingvolgsysteem krijgen wij een goed zicht op het welbevinden, de capaciteiten en toekomstverlangens van elke leerling. Het team formuleert een wel overwogen advies bij de eindbeslissing.

bottom of page