top of page
w02757-small.jpg

WAAROM INTERNATIONALISERING
OP SCHOOL?

Internationalisering gaat over een samenwerking tussen partners dat een verrijkend effect heeft op vele gebieden. Daarnaast zijn we reeds een aantal jaar een Fairtradeschool waardoor dit een logische stap is om de SDG's verder te integreeren in onze schoolcultuur waardoor dit een logische stap is om de SDG's verder te integreren in onze schoolcultuur.

Het internationaal karakter is meer dan een pluspunt in dit verhaal. Het verruimt de horizon van zowel de leerkrachten als de leerlingen waarbij voornamelijk de leerlingen leren hun grenzen te verleggen. Het bevordert ook de motivatie van leerkrachten en leerlingen om te leren van elkaar in een praktijkgerichte en maatschappelijke omgeving. Het is een grote inspiratiebron op persoonlijk en professioneel vlak voor leerlingen en leerkrachten dankzij de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden. Het opent ook nieuwe perspectieven voor beide scholen om een meer kwaliteitsvol en innovatief beleid te voeren naar de toekomst.

PROJECTEN OP ONZE SCHOOL

 1. PARTNERPROJECT KAMEROEN
   

 2. EOS
   

 3. PARTNERPROJECT PROVINCIES WEST- VLAANDEREN EN ZHEJIANG
   

 4. APR-PROJECT

StadBrugge_CMYK_zonderBase.png
Logo erasmus.png
vectorieel_logoprovincie.png
VVOB_logo_PMS340.png

Partnerproject Kameroen – België: Duurzame renovatie van Ebolowaanse schoolinfrastructuur op basis van de SDG's.

Over een periode van 3 jaar willen we 6 Key SDG's integreren in het partnerproject. We starten met de doelstellingen 4,9 en 13: we zullen weer- en klimaatvraagstukken vergelijken en onderzoeken, een PenPal-project opstarten en we zullen beide les- en schoolculturen analyseren. Om dit in het eerste jaar (en de komende jaren) mogelijk te maken hebben we een investeringsplan opgesteld voor innovatie en schoolinfrastructuur (budget 60 000,00 dankzij onze partners).

Het tweede jaar integreren we SDG 5 en 10: we ewrken samen een actieplan uit om de discriminatie en ongelijkheid tussen jongens en meisjes in kaart te brengen. In het tweede en derde jaar willen we via nascholingen en vormingen de jongeren sensibiliseren en de discriminatie en ongelijkheid te verminderen. Na ieder jaar maken we een evaluatie en de samenwerking bij te sturen, zodat ons partnerschap duurzaam is en voldoet aan de principes van SDG 17.

EOS - Empathic and Open School

De doelstellingen van dit Erasmus+ KA 220-project zijn:

 • Onderzoek naar bestaande acties en innovaties zowel binnen als buiten de school op het gebied van schooluitval.

 • Nieuwe strategieën ontwikkelen die netwerken bevorderen (scholen, lokale partners, gezinnen, verenigingen).

 • De expertise van elke partner bundelen om innovatieve oplossingen te creëren en te delen.

 • Het werk van leraren en onderwijspersoneel te ondersteunen door hybride opleidingen te realiseren om vroegtijdige schooluitval van leerlingen beter te beheren.

 • Betrokkenheid van burgers bevorderen en betekenis geven aan schoolacties.

Partnerproject provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang

Dit project wordt uitgevoerd door campus Brugge Centrum (Middenschool & Atheneum), in samenwerking met onze partnerschool in Hangzhou.

We werken rond 4 thema's:

 1. Klimaatverandering:
  a.) Leerlingen maken een presentatie over lokale oorzaken en gevolgen van klimaatveranderingen
  b.) Leerlingen maken een presentatie over lokale oplossingen voor elkaar.​​

   

 2. Pen palproject:
  We matchen leerlingen op basis van hun persoonlijke interesses waarna ze vrij kunnen communiceren in het Engels via WeChat (penvriendenprincipe).

   

 3. Internationale handel:
  De Belgische leelringencoöperatie koopt lokale Chinese goederen en verkoopt deze goederen tijdens lokale evenementen in Brugge.

   

 4. Lokale economie en bevolking:
  Leerlingen maken een presentatie over de economie en de bevolkingskenmerken van hun provincie en presenteren die aan elkaar.

APR-project

Als interdisciplinair eTwinningproject is APR (Article Based Project Rooms) gebaseerd op de CLIL-methode het Engels en wetenschap combineert. APR biedt leerlingen de mogelijkheid om het laatste onderzoeksnieuws en de belangrijkste wetenschappelijke headlines in het Engels te volgen en om hun eigen projecten te beheren op basis van onderzoeksartikels die ze tijdens het project lezen en bespreken. Als project willen we de nieuwsgierigheid en het kritisch denken van onze studenten stimuleren. Bovendien willen we hun Engelse taalvaardigheid verbeteren.

APR in één oogopslag:

 • APR is multidisciplinair (Engels & wetenschap).

 • APR is internationaal.
  Partnerscholen uit andere landen zullen spontaan deelnemen aan alle activiteiten.

 • APR ondersteunt kritisch denken en teamwork.

 • APR heeft to doel studenten in staat te stellen beslissers en projectmanages te zijn.

 • APR verbetert de Engelse taalvaardigheden van de leerlingen.

bottom of page