top of page

Schoolteam

We beschikken over een warm en competent team van opvoeders, leerkrachten en ook ouders. Samen staan we elke dag klaar voor de school én haar leerlingen.

katholieke godsdienst

 

Latijn

Grieks

geschiedenis (CLIL)

protestantse godsdienst

Nederlands

Engels

aardrijkskunde

natuurwetenschappen

leef- en leersleutels

OKAN

Frans

niet confessionele zedenleer

lichamelijke opvoeding

sport

artistieke vorming

protestantse godsdienst

aardrijkskunde (CLIL)

economie

STEAM

wiskunde

economie

Organisatie: ICT

Economie en organisatie

niet confessionele zedenleer

Nederlands

geschiedenis (CLIL)

geschiedenis

economie

wiskunde

natuurwetenschappen

wiskunde

Onze leerkrachten

Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan bestaande uit afgevaardigden van ouders, leerkrachten, leerlingen en gecoöpteerden. Samen gaan zij in overleg of adviseren zij aan de directie over de schoolorganisatie, de schoolactiviteiten, het schoolreglement, de aanwending van het lestijdenpakket, de begroting...

Leden

Ouders:

  • Mevr. S. Devriendt

  • Dhr. S. Stepman

  • Dhr. K. Smissaert


Personeel:

  • Mevr. M. Gilté (secretaris)

  • Dhr. E. Noë

  • Dhr. T. Vanheste


Gecoöpteerden:

  • Mevr. K. Froyman

  • Dhr. A. Derijcke (voorzitter)

bottom of page