top of page

Schoolteam

We beschikken over een warm en competent team van opvoeders, leerkrachten en ook ouders. Samen staan we elke dag klaar voor de school én haar leerlingen.

islamitische godsdienst

Frans

niet confessionele zedenleer

lichamelijke opvoeding

sport

artistieke vorming

Nederlands

Engels

geschiedenis

economie

wiskunde

Engels

Opvolging ex-OKAN

Organisatie: ICT

Economie en organisatie

protestantse godsdienst

katholieke godsdienst

 

natuurwetenschappen

wiskunde

Latijn

Grieks

leer- en leefsleutels

geschiedenis (CLIL)

Nederlands

geschiedenis (CLIL)

aardrijkskunde (CLIL)

economie

STEAM

techniek

STEAM

Onze leerkrachten

Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan bestaande uit afgevaardigden van ouders, leerkrachten, leerlingen en gecoöpteerden. Samen gaan zij in overleg of adviseren zij aan de directie over de schoolorganisatie, de schoolactiviteiten, het schoolreglement, de aanwending van het lestijdenpakket, de begroting...

Leden

Ouders:

  • Mevr. S. Devriendt

  • Dhr. S. Stepman

  • Dhr. K. Smissaert


Personeel:

  • Mevr. M. Gilté (secretaris)

  • Dhr. E. Noë

  • Dhr. T. Vanheste


Gecoöpteerden:

  • Mevr. K. Froyman

  • Dhr. A. Derijcke (voorzitter)

bottom of page