top of page

Aanbod 2de jaar

In het tweede leerjaar A-stroom krijgt elke leerling een basisvorming van 25 lesuren. Daarnaast is er een keuzegedeelte van 8 lesuren om kennis te maken met een studiedomein.

We werken volgens het principe van

BASIX, EXTEND, EXPLORE en EXPLAIN

Deze 4 onderdelen vormen de lesweek (= 33 lesuren)

BASIX

25 LESUREN

De leerling krijgt een brede basisvorming. De vakken hiervan zijn voor iedereen hetzelfde. De nadruk ligt zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak.

Vanuit verwondering komen alle vormingscomponenten aan bod.

CLIL_vakken.png
CLIL_vakken.png
CLIL_vakken.png
CLIL_vakken.png

is een optie.

EXTEND

5 of 7 LESUREN

De leerling kiest een basisoptie van 5 of 7 lesuren. Dit zorgt voor voldoende uitdieping. Indien er gekozen wordt voor een optie van 5 lesuren wordt dit aangevuld met een pakket EXPLORE.

OF

EXPLORE

2 LESUREN

De leerling kiest één differentiatiemodule voor het volledige schooljaar. Vanuit specifieke aspecten van de basisvorming verkent de leerling een andere basisoptie. 

Deze optie is niet van toepassing als de leerling de basisoptie Klassieke Talen: Grieks-Latijn kiest.

De gekozen optie bij EXTEND
kan hier niet opnieuw gekozen worden.

EXPLAIN

1 LESUUR

Doorheen het schooljaar krijgt elke leerling remediëring voor verschillende vakken.

We verklaren de gemiste of onbegrepen leerstof en dagen sterke leerlingen verder uit.

OF

bottom of page