top of page

Ontdek ons aanbod

In een middenschool zit een eerste graad, we bieden een sterke basis aan voor het eerste en het tweede jaar (A-stroom). Met onze basis op zak kan je elke studierichting aan in het tweede jaar.

Eerste jaar

In het eerste jaar helpen we je op weg in het secundair onderwijs, we leren je leren, helpen je met plannen en laten je proeven van de verschillende domeinen die we aanbieden.

310437467_473952394668585_2498250891161217118_n.jpg

Tweede jaar

In het tweede jaar trachten we je om te vormen tot expert binnen een bepaald domein en we verruimen je basiskennis om te kunnen starten in een tweede graad.

310731060_547890720672796_5999920314962498890_n.jpg

CLIL
OP SCHOOL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning.
Leerlingen krijgen vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde of latijn, deels in een andere taal (Engels of Frans). Hiermee willen we de kennis en het gebruik van vreemde talen stimuleren.

Het is daarbij belangrijk om een competentie-ontwikkelend perspectief te hanteren: naast de kennis over de taal (die eerder in de vakken Engels of Frans aan bod komt), worden ook alle vaardigheden en de nodige attitudes aangeleerd om de competentie Frans of Engels optimaal te ontwikkelen door te leren in die taal.

CLIL_color.png
Jolein voor de klas 2021 CLIL.jpeg
Achtergrond-stills.jpeg

WAT NA MSBC?

Na de eerste twee jaren in de A-stroom te hebben afgewerkt kunnen de leerlingen een studierichting volgen het het doorstroomonderwijs (vroeger ASO), de dubbele finaliteit (vroeger TSO) of de finaliteit arbeidsmarkt (vroeger BSO).

Het logische vervolg op ons aanbod is het studieaanbod van Atheneum Brugge. Op deze site vind je hun volledige aanbod.

AB-kleur.png
bottom of page