top of page

Aanbod 1ste jaar

In het eerste leerjaar A-stroom krijgt elke leerling een basisvorming van 28 lesuren. Daarnaast is er een keuzegedeelte van 5 lesuren om een betere oriëntatie mogelijk te maken.

We werken volgens het principe van

BASIX, EXTEND, EXPLORE en EXPLAIN

Deze 4 onderdelen vormen de lesweek (= 33 lesuren)

BASIX

28 LESUREN

De leerling krijgt een brede basisvorming. De vakken hiervan zijn voor iedereen hetzelfde. De nadruk ligt zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak.

Vanuit verwondering komen alle vormingscomponenten aan bod.

CLIL_vakken.png
CLIL_vakken.png
CLIL_vakken.png

is een optie.

EXTEND

2 of 4 LESUREN

De leerling kiest een verdiepingspakket van 2 of 4 lesuren. Dit zorgt voor voldoende uitdieping. Indien er gekozen wordt voor een pakket van 2 lesuren wordt dit aangevuld met een pakket EXPLORE.

OF

CLIL_vakken.png

EXPLORE

2 LESUREN

Tijdens het schooljaar volgt de leerling 5 verschillende talentmodules. De leerling verkent blinde vlekken en onbekende gebieden. Elke module duurt
6 lesweken.
Deze optie is niet van toepassing als de leerling 4 uur verdieping kiest.

De gekozen optie bij EXTEND
valt weg bij dit pakket.

EXPLAIN

1 LESUUR

Doorheen het schooljaar krijgt elke leerling remediëring voor verschillende vakken.

We verklaren de gemiste of onbegrepen leerstof en dagen sterke leerlingen verder uit.

CLIL_vakken.png

OF

bottom of page