top of page

Aanmelden voor 2024-2025?

Sinds 2023 is aanmelden voor een Brugse

secundaire school verplicht. Lees er hier alles over.

Eerst aanmelden, daarna inschrijven.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Dit is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving. 

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.

 • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoort ontstaan.

 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Hoe kan ik aanmelden?

Aanmeldingsperiode.png

Vanaf 25 maart 2024 (10 uur) kan je jouw kind aanmelden voor 1A voor volgend schooljaar 2024-2025. Dat kan binnenkort op deze pagina. Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct verlopen is.

Je kan aanmelden tot en met 19 april 2024 (20 uur). Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol voor de rangschikking.

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer of smartphone met internet.

 • Je elektronische identiteitskaart of       . 

 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.

 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Je vindt dit op:

  • Kids-ID

  • De isi+kaart

  • Een klever van het ziekenfonds

 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid. 

ITSME_edited_edited.png

Er zit een (plus)broer of (plus)zus op de school of het kind dat je wilt aanmelden, is een kind van personeel.

Je moet ook aanmelden tussen 25 maart 2024 (10 uur) tot 19 april 2024 (20 uur). Je hebt hiervoor het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid nodig. Het kind zal met voorrang geordend worden. 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

In onze school zijn er 90 vrije plaatsen (voor 1A).

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Broers en zussen van kinderen die momenteel op onze campus zitten hebben recht op voorrang, alsook de kinderen van personeel. De overige vrije plaatsen worden verdeeld volgens schoolvoorkeur, gevolgd door toeval.

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria 'schoolvoorkeur' en 'toeval'. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe.

Het resultaat van de toewijzing.

Ten laatste op 13 mei 2024 ontvang je het resultaat van de toewijzing.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 • Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur: je mag inschrijven. Middenschool Brugge Centrum neemt diezelfde week nog contact met je op.

 • Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze: je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scho(o)l(en) van hogere keuze.

 • Je hebt in geen enkele school een toewijzing: je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 7 oktober 2024).

Ben je van mening dat de procedure niet correct is verlopen, dan kun je een klacht indienen via dit meldingsformulier.

Ik heb de aanmeldingen gemist, wat moet ik nu doen?

​Vanaf 14 mei 2024 kan je vrij inschrijven in onze school. De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal u een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst.

Hulp nodig bij het aanmelden?

Kom zeker langs bij ons op school, we helpen je graag verder.

Heb je nog (andere) vragen?

Contacteer ons secretariaat. Ze helpen je met plezier!

vanaf 25/03/2024

bottom of page