Info

 

Dagindeling

In de voormiddag 4 lesuren van 8.30 uur tot 12.05 uur (op woensdag tot 12.00 uur). 's Namiddags 2, 3 of 4 lesuren van 13.10 uur tot respectievelijk 15 uur, 15.50 uur of 16.40 uur.

Ochtendopvang vanaf 7.30 uur. In uitzonderlijke gevallen vanaf 7 uur, na een schriftelijke gemotiveerde aanvraag.

Avondstudie en vrij gebruik van het open leercentrum: tot 17.30 uur.

Middagmaal

Er worden warme maaltijden aangeboden in het restaurant van Howest met een eigen verskeuken. Leerlingen die hun lunchpakket meebrengen, hebben de mogelijkheid soep en dessert te bekomen.

Schoolbenodigdheden

De vzw Vriendenkring Middenschool beheert het Boekenfonds.

Een bijdrage van:

170 euro voor de leerlingen van het eerste leerjaar

150 euro voor de leerlingen van het tweede leerjaar (voor een nieuw ingeschreven leerling  + 7,50 euro voor T-shirt LO)

wordt gevraagd voor de aankoop van de werkboeken, de bronnenboeken, T-shirt.

Deze som kan eventueel, na overleg met de directie, in schijven betaald worden.

Voor de fotokopieën die de leerlingen in de loop van het schooljaar ontvangen, de software, het digitaal platform, ... wordt een bijdrage van 55 euro gevraagd.

Schoolbibliotheek

De leerlingen kunnen kosteloos boeken ontlenen. De bibliotheek, met een ruim aanbod, wordt regelmatig aangevuld met recente uitgaven.


Rapporten

Dagelijks werk: vier maal per jaar wordt hierover in het rapport onder meer verslag gebracht over de studievorderingen en de attitudes.

De examens worden twee keer per jaar georganiseerd, namelijk vóór de kerstvakantie en vóór het einde van het schooljaar.

Klassenraden

Deze vergadering van de directie en de leerkrachten bespreekt de studieaanpak van elke leerling, alsook de manier waarop hij of zij kan geholpen of bijgewerkt worden.

Op het einde van het schooljaar beslist de klassenraad over de toelating tot een volgend schooljaar en brengt tevens een advies uit.

Cel leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiders van de school coördineren de opvolging van het welbevinden van de leerlingen, de studiebegeleiding en de begeleiding bij de studiekeuze. Deze cel is de draaischijf tussen de ouders, de studie- en huiswerkbegeleiders, het CLB, de externe begeleiders, de klassenraad, de leerkrachten en de tutor-leerkrachten.

 

Schoolreglement

Schoolreglement 2016-2017

 

Inhaallessen en huiswerkbegeleiding

Gratis inhaallessen voor Nederlands, Frans, Engels en wiskunde: met deze lessen kan een eventueel opgelopen achterstand zo vlug mogelijk worden weggewerkt.

Huiswerkbegeleiding: leerlingen die moeite hebben met het organiseren van hun taken en lessen, kunnen ondersteund worden bij de organisatie van hun huiswerk.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB "De Klaver" begeleidt onze leerlingen en adviseert ook de ouders. De leerlingen kunnen op school elke week een gesprek met een CLB-medewerker aanvragen.

Adres: Klaverstraat 49, 8000 Brugge - Telefoon: 050 44 50 10 - Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Internaat

Gemeenschappelijk internaat "De Zwaan" voor alle leerlingen van de Scholengroep Impact van het GO!: Rijselstraat 5, 8200 Sint- Michiels (telefoon: 050 38 50 27).

 

 

 


 

 

 
 

Middenschool

Brugge Centrum

Hugo Losschaertstraat 5A

8000 Brugge

 

050/33 09 64 - Secretariaat

050/33 98 22 - Economaat

050/34 74 80 - Fax

info-email

  go vierkant


smartschool

KA BruggeCentrum_150

 

fair-tradeschool

 

facebook button_klein