Aanbod

 

             Eerste graad A-stroom


            
             Eerste leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs:

 •  Latijn
 •  Wetenschappen met  optie sport
 •  Wetenschappen met plastische en muzikale opvoeding
 •  STE(A)M met optie sport
 •  STE(A)M met plastische en muzikale opvoeding

Tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs:
 • Latijn
 • Grieks-Latijn
 • Moderne wetenschappen:
  • optie Sport
  • optie Talen: Frans en Engels
  • optie STE(A)M 

 • Handel

 

 

CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Onze school start hier volgend schooljaar mee. Leerlingen krijgen vakken, zoals geschiedenis, economie of wiskunde, deels in een andere taal (Engels of Frans). Hiermee willen we de kennis en het gebruik van vreemde talen stimuleren. CLIL wordt aangeboden in een aantal klassen en wordt geleidelijk aan opgestart. Het is daarbij belangrijk om een competentie-ontwikkelend perspectief te hanteren: naast de kennis over de taal (die eerder in de vakken Engels of Frans aan bod komen), worden ook alle vaardigheden en de nodige attitudes aangeleerd om de competentie Frans of Engels optimaal te ontwikkelen door te leren in die taal.

 

Na de eerste graad A-stroom volgt kunnen de leerlingen een studierichting volgen in het ASO, TSO, KSO of BSO.
Het logische vervolg op ons aanbod is het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum

Bekijk hier het volledige aanbod.

KA BruggeCentrum_300

 


 

 
 

Middenschool

Brugge Centrum

Hugo Losschaertstraat 5A

8000 Brugge

 

050/33 09 64 - Secretariaat

050/33 98 22 - Economaat

050/34 74 80 - Fax

info-email

  go vierkant


smartschool

KA BruggeCentrum_150

 

fair-tradeschool

 

facebook button_klein