Voorstelling

 

Middenschool Brugge Centrum is een school die kwaliteitsvol onderwijs en een pluralistische opvoeding aanbiedt. Onze aanpak berust op drie pijlers: structuur, welbevinden en betrokkenheid.                       

 

 

 

 


Jongeren hebben niet alleen nood aan degelijk onderricht, maar ook aan ondersteuning bij het leren en het organiseren van hun studie. Doordat we dicht bij de leerlingen staan, kunnen we leer- en andere problemen snel signaleren en extra begeleiding aanbieden. Hoogbegaafden die nood hebben aan meer uitdaging, kunnen dan weer beroep doen op verrijkingsoefeningen.

 

In onze pedagogische aanpak maken wij ruimte voor gevarieerde en interactieve werkvormen, begeleid zelfstandig leren, hoekenwerk,… De unieke en comfortabele vaklokalen, uitgerust met interactieve smartboards, stimuleren de betrokkenheid en het kwaliteitsvolle onderwijs.

 

Een positieveschoolsfeer stimuleert de betrokkenheid en beïnvloedt het welbevinden en bijgevolg de leermotivatie. Ons dynamisch en gedreven schoolteam respecteert de jongeren, begeleidt hen en organiseert voor hen, zowel binnen de lesopdracht als naschools, heel wat vormende en ontspannende activiteiten. Wij werken aan een veilige leeromgeving, waar regels en afspraken duidelijk geformuleerd en eenduidig nagestreefd worden, met ruimte voor overleg en wederzijds respect.

Bij de leerlingbegeleiding komen naast studieorganisatie zelfreflectie, omgaan met tegenslagen, weerbaarheid, conflicthantering… aan bod.

Door het leerlingvolgsysteem krijgen wij een goed zicht op het welbevinden, de capaciteiten en toekomstverlangens van uw kind. Bijgevolg is ons team in staat uw kind een verantwoord advies qua vervolgstudies te geven.

 

 

Eén doel heeft de school voor ogen: uit elke leerling het uiterste halen, rekening houdend met ieders mogelijkheden.

 

 

 

R. Jonckheere
Directeur

 

 

 
 

Middenschool

Brugge Centrum

Hugo Losschaertstraat 5A

8000 Brugge

 

050/33 09 64 - Secretariaat

050/33 98 22 - Economaat

050/34 74 80 - Fax

info-email

  go vierkant


smartschool

KA BruggeCentrum_150

 

fair-tradeschool

 

facebook button_klein